Start TeSaMa

TeSaMa – „Technical Safety Maintenance System in Mechanical Engineering“

Zamierzeniem projektu TeSaMa jest opracowanie, przeznaczonego dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn, zwłaszcza małych i średnich, holistycznego podejścia do prowadzenia i wykonywania specjalistycznej, sektorowej oceny ryzyka wraz z zaleceniami środków ochronnych w odniesieniu zarówno do produkcyjnych stanowisk pracy w tych przedsiębiorstwach, jak i do procesu budowy maszyn. W tym celu w ramach opracowane zostaną narzędzia w postaci serwisu internetowego.

Projekt jest wspierany przez Collective Research Networking (CORNET), sieć 21 agencji funduszowych z 17 krajów i regionów europejskich, między innymi Niemieckie Federalne Ministerstwo Ekonomii i Technologii (BMWi).

TeSaMa jest zaplanowany na 24 miesiące, począwszy od 1 październik 2013. Jest on podzielony na trzy fazy: fazę definiowania, fazę opracowania i fazę walidowania. W pierwszej fazie zaprojektowana będzie szczegółowa koncepcja systemu oraz zbudowane ramy prawne i normalizacyjne. W następnej fazie przeprowadzone zostaną analizy wymagań bezpieczeństwa i rozpocznie się tworzenie oprogramowania. Oprócz ukończenia oprogramowania, trzecia faza zawiera badanie użyteczności oraz analizy strat i zysków.

Projekt jest koordynowany przez Stowarzyszony Instytut Cybernetyki Zarządzania (IfU, Niemcy) przy Uniwersytecie w Aachen (RWTH). W TeSaMa są również zaangażowane, Instytut Technologii Produkcji Frankhofera (Fraunhofer IPT, Niemcy), Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB, Polska) i Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna (DROMA, Polska).


News

23. Jul 2014
Which tools do you use in your company for production and product safety?
In the framework of the project we determine the optimization potentials of the existing tools for risk assessment in the production. The online survey is available under the following link:
polish survey
Please support the project and take part in the survey. Thank you for your support.
The project team

23. Jul 2014

 
Mapa serwisu   |   Wydawca   |   Disclaimer   |   Kontakt